Privacyverklaring

Alle persoonsgegevens die wij over u verzamelen komen voort uit de onderlinge communicatie. Denk hierbij aan informatie die wordt gedeeld via telefoon, email, whatsapp, videogesprekken of ontmoetingen.

Het doel van onze verwerking heeft diverse redenen.

Enerzijds het verzamelen van gegevens die ervoor zorgen dat wij onze dienst zo goed en veilig mogelijk kunnen uitvoeren. Hierbij worden zowel bedrijfs- als persoonsgegevens verzameld die van belang kunnen zijn om deze dienst zo goed mogelijk te laten verlopen. Wanneer er informatie wordt gedeeld over werknemers of particulieren die privé van aard zijn worden deze bij ons aan een enkel persoon toevertrouwd om de privacy van deze personen te waarborgen. Hierbij kan het gaan om informatie omtrent allergieën, religie, zwangerschap, beperkingen of andere informatie waarbij wordt aangegeven dat er discreet mee om dient te worden gegaan.

Wanneer er met een derde partij wordt samengewerkt om de dienst te verbeteren wordt de door ons verzamelde informatie enkel gedeeld als hier toestemming voor is gegeven vanuit de contactpersoon. Zij zijn zelfverantwoordelijk voor het interne overleg omtrent de gegevens die zij doorgeven van hun collega’s, familieleden of vrienden. Doordat er zelf toestemming dient te worden gegeven om informatie te delen, nemen wij geen verantwoordelijkheid omtrent de omgang met informatie door derden.

Alle gegevens die wij verzamelen zijn password protected en kunnen enkel door medewerkers worden bekeken, met uitzondering van de foto’s die worden verzameld. Enkel bij toestemming plaatsen wij beeldmateriaal online. Hierbij achten wij de contactpersoon verantwoordelijk om vertegenwoordiger te zijn van alle betrokkenen op het beeldmateriaal. U ontvangt als klant een link naar uw fotoalbum met bijbehorend wachtwoord. Als contactpersoon zijnde bent u zelf verantwoordelijk met wie u dit wachtwoord deelt. Gedurende een periode waarin de nazorg van uw evenement kan worden uitgevoerd, wordt alle informatie verwijderd met uitzondering van de contactgegevens en financiële gegevens van de contactpersoon voor onze aftersales en financiële administratie. Indien er wordt aangegeven dat ook dit dient te worden verwijderd gaan wij hier mee akkoord.